Alt om trygdekontoret!

Trygdekontoret.net

Velkommen til Trygdekontoret.net

 

Trygdekontoret eller NAV som det nå heter er en instans de aller fleste av oss før eller senere i livet må forholde oss til i kortere eller lengre perioder. Erfaringene med NAV er svært forskjellige og individuelle fra saksbehandler til saksbehandler og kontor til kontor. Mange opplever møtet med NAV som Davids kamp mot Goliat, mens andre kan se tilbake på det hele som en hyggelig og problemfri opplevelse. Vi håper at vi med dette nettstedet om trygdekontoret kan hjelpe deg til å oppnå det siste, nemlig en hyggelig og problemfri opplevelse uansett om du er sykemeldt, mottar pensjon, går på arbeidsavklaringspenger, dagpenger, fødselspenger eller andre støtteordninger fra NAV.

 

Det viktigste å tenke på når man oppsøker trygdekontoret er å gjøre det så raskt som mulig etter man ble klar over behovet. Mange stønader man har krav på kan ikke kreves med tilbakevirkende kraft slik dine ytelser først begynner å løpe når du har registrert deg hos trygdekontoret/ NAV. Sett deg godt inn i regelverket for den ytelsen du søker og sjekk samtidig om du har krav på andre ytelser som kanskje gir deg bedre utbetalinger enn den ytelsen du i utgangspunktet skulle søke.

 

Vi gjør oppmerksom på at dette er et privat nettsted om Trygdekontoret som ikke har noe med det offentlige trygdesystemet/ NAV å gjøre. Dersom du har spørsmål til det som tidligere var trygdekontoret så bør du kontakte ditt lokale NAV kontor.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.